جراح پلاستیک و زیبائی

خدمت نهم

مایکرودِرم اَبریژن ( لایه برداری مکانیک )

دِرما اِف ( لایه برداری مُلایم )

مایکرونیدِلینگ ( فعال سازی کُلاژن سازی پوست با سوزن )

تریپولار ( فعال سازی کُلاژن سازی پوست با امواج رادیوفرکانس با انرژی پائین )

آلتراساند ( فعال سازی کُلاژن سازی پوست با امواج فراصوتی با انرژی متوسط )

اُکسیژنِئو پلاس ( اکسیژن رسانی عمیق به پوست )