جراح پلاستیک و زیبائی

ابدومینوپلاستی بزرگ

ابدومینوپلاستی بزرگ یا کاهش چشمگیر پوست و چربی شکم

منظور از ابدومینوپلاستی بزرگ ، حذف پوست مضاعف و چربی زیر جلدی شکم از ناف به پائین و در صورت لزوم ، ترمیم جداره عضلانی آن بطور تمام ارتفاع ( از جناغ تا استخوان لگن در پائین شکم ) و همچنین مکش چربی زیر جلدی ( یا ساکشن ) نواحی بالای شکم و پهلوها میباشد.

ابدومینوپلاستی بزرگ

محل بخیه‌ های جراحی ابدومینوپلاستی بزرگ :

بخیه های مورد نیاز برای جراحی ابدومینوپلاستی به شکل یک خط در ناحیه پایین شکم بطور افقی و منحنی از یک پهلو به پهلوی دیگر ، همراه با یک خط مثلث یا مدور ( بنا به فرم اولیه آن ) به دور ناف میباشند.

بارداری بعد از ابدومینوپلاستی :

حاملگی بعد از این عمل امکان پذیر است ولی لازم به تذکر است که انعطاف پوستی و عضلانی ناشی از بارداری باعث از دست رفتن بهره ترمیم لایه های پوستی و عضلانی انجام شده میگردد.

میزان درد جراحی ابدومینوپلاستی بزرگ :

آستانه درد و قابلیت تحمل آن در اشخاص بسیار متفاوت میباشد ولی بطور کل ، میزان درد ناشی از ابدومینوپلاستی بزرگ نسبتاٌ حاد به حساب آمده که عمدتآٌ در رابطه با ترمیم جداره عضلانی شکم و تنش های حاصله از آن میباشد . در نتیجه ، درد ابدومینوپلاستی بیشتر عضلانی و عمیق است چرا که بدلیل برشهای زیرجلدی و قطع اتصالات عصبی بین سطح وعمق ، پوست ناحیه پائین شکم تا حدی کم هم حس میشود .
در صورت مکش چربی ( ساکشن ) پهلوها و دیگر نقاط ، آن نواحی نیز موقتاٌ و کمابیش دردناک خواهند بود که البته تمامی این دردهای موقت تا حد قابل توجهی توسط داروهای ضد درد تسکین میابند .

ارزیابی عمل ابدومینوپلاستی بزرگ :

به دلیل بروز ترشحات و تورم  پس از عمل ابدومینوپلاستی ، نتیجه جراحی فقط پس از شش تا نه ماه قابل ارزیابی میباشد. درصورت لزوم و توجیه ، به خصوص با در نظر گرفتن عواقب یک جراحی مجدد نسبت به بهره های آن ، انجام عملی ثانوی میتواند عیب های کوچک باقیمانده را تصحیح نماید.

تحولات شکم پس ازعمل ابدومینوپلاستی بزرگ :

همانند تمامی نسوج بدن ، ناحیه شکم نیز پس از عمل جراحی تحولات طبیعی خود را ادامه میدهد. این تحولات شامل انعطاف پوست باقیمانده آن ناحیه و تغییر حجم و ضخامت زیر جلدی در صورت نوسانات وزنی یا بر اثرعملکرد هرمون های جنسی میباشند.

البته قابلیت افزایش ثانوی چربی زیر جلدی شکم در صورت افزایش وزن پس ازعمل ابدومینوپلاستی بزرگ به مراتب کمتر از شکم عمل نشده میباشد.

ابدومینوپلاستی بزرگ

عوارض ابدومینوپلاستی بزرگ :

عواقب استثنایی :

 • حوادث ناگوار بر اثر اتفاقات غیر قابل پیش‌ بینی ناشی از بیهوشی که در رابطه با حساسیت به مواد تزریق شده میباشد.
 • مشکلات تنفسی کمابیش حاد و مرگ و میر ناشی از آنها بدلیل لخته بندی خون ( ترومبوز ) در وریدهای پايین بدن و مهاجرت آنها به قلب و سپس به ریه ها ( آمبولی ریوی ) . در این رابطه اقدامات و سفارشات خاصی توسط جراح پس از عمل صورت میگیرد که رعایت آنها الزامی است .
 • وفور خونریزی در حین عمل که منجر به تزریق خون میگردد.
 • عدم خونرسائی کافی به پوست ناحیه پائین شکم که منجر به از بین رفتن آن میگردد.
 • عدم خونرسائی کافی به پوست ناف که منجر به از بین رفتن قسمتی یا کل آن میگردد.
 • احتمال بروز دو عاقبه اخیر ، در صورت وجود وجود فاکتورهای ریسک قلبی / عروقی ( استعمال دخانیات ، وزن بالا ، فشار خون بالا ، قند خون بالا ، چربی خون بالا و برخی بیماری های دیگر ) افزایش میابد.

عوارض نادر :

 1. خونریزی حاد و فعال بعد ازعمل که منجر به عملی مجدد و فوری جهت انعقاد آن و احتمالا تزریق خون می ‌گردد.
 2. ترشحات خونی / لمفاوی در فضاهای شکافته شده زیر جلدی شکم که در صورت وفور و عدم جذب خود به خود نیاز به تخلیه پیدا میکنند ( توسط سوزن و یا باز کردن قسمتی از بخیه ها ).
 3. عفونت که نیاز به تخلیه دمل حاصله همراه با درمان داروئی ‌دارد.

عوارض معمول :

 • اختلالات حسی ( کم حسی ، بی حسی ، پر حسی )  در نواحی مختلف پوست شکم و پهلوها که به تدریج کاهش میابند.
 • اختلال در روند بخیه ها و بلوغ  آنها که عمدتا ناشی از واکنش‌ های غیر معمول پوست به تنش‌ های موضعی و نخ جراحی میباشد.
 • در برخی از موارد این اختلالات منجر به خود خوردگی پوستی ، بخصوص در نقاط  پر تنش شده که ترمیم آن ، نه توسط جراحی بلکه توسط محیط سازی با پانسمان های مخصوص ، به تدریج طی چند هفته حاصل میگردد.