جراح پلاستیک و زیبائی

جراحی بینی

جراحی بینی یا رینوپلاستی

جراحی بینی جهت تصحیح  تعدادی از خصوصیات  طبیعی استخوانی ، غضروفی و پوستی بینی جهت بدست آوردن شکل مطلوب انجام می شود.

این  تعویض بر حسب ویژگی های اولیه بینی و پروژه جراحی تنظیم شده و میتواند شکستگی استخوانها یا تراش آنها ، حذف یا پیوند غضروفی و همچنین حذف قسمتی از پوست سوراخهای بینی را در صورت لزوم شامل شود.

جراحی بینی

محل بخیه‌ های جراحی بینی :

در اکثر موارد ، عمل زیبائی بینی به طور بسته یا درونی انجام می پذیرد. در نتیجه ، بخیه ها در ناحیه مخاط درون بینی جای گرفته و در معرض دید نمی باشند.

در معدود مواردی ، به دلیل مشکلاتی خاص در رابطه با ترمیم بعضی بینی ها ، نیاز به عمل از راه باز یا بیرونی می باشد که در این صورت یک خط افقی به شکل صاف یا شکسته در پوست تیغه میانی بین دو سوراخ بینی ایجاد میگردد. اگر کوچک کردن قطر سوراخ های بینی نیز مد نظر باشد ، یک بخیه به شکل خطی منحنی در بین شیار پره های بینی و لب سفید نیز ایجاد می شود.

میزان درد جراحی بینی :

آستانه و قابلیت تحمل درد در اشخاص بسیار متفاوت میباشد ولی بطور کل میزان درد ناشی از عمل جراحی بینی ، پایین به حساب میاید که آن هم عمدتا به احساس پری و سنگینی ناحیه میانی صورت خلاصه گردیده و در طی چند هفته از بین می رود.

کار گذاری مش در سوراخ های بینی ( پر کردن آنها با گاز استریل چرب ) تا فردای عمل بینی جهت جلوگیری از خونریزی از آنها الزامی بوده که خود تا حدی باعث ناراحتی و مشکلات طبیعی ناشی از تنفس صرفی از دهان می باشد ( احساس نفس تنگی ، خشکی دهان و حلق ، بد خوابی و غیره ) .

ارزیابی عمل بینی :

بدلیل بروز ترشحات موضعی ، تورم و سفتی نسبی نسوج حاصله از عمل بینی ، نتیجه جراحی زیبایی بینی فقط پس از شش تا نه ماه قابل ارزیابی میباشد.

درصورت لزوم و توجیه ، بخصوص با در نظر گرفتن عواقب یک جراحی مجدد نسبت به بهره های آن ، انجام عملی ثانوی میتواند معایب کوچک باقیمانده را تصحیح  نماید.

تحولات پس از جراحی بینی  :

همانند تمامی نسوج بدن ، بینی نیز پس از عمل جراحی تحولات طبیعی خود را ادامه میدهد. در صورت شکستن استخوان های بینی جهت کاهش عرض آن ، شکننده بودن و امکان جابجائی آنها نیاز به توجهی خاص جهت امتناع از ضربه و کاهش ارتعاشات در تمامی مدت زمان جوش خوردن کامل و سفت شدن تدریجی آن که حدود شش تا نه ماه طول میکشد ( و ترجیحاٌ حتی بعد از این مدت ) دارد. در صورت وجود انحراف غضروفی تیغه بینی ( نیمه پایین تیغه ) ، احتمال بروز مجدد انحراف آن ناحیه بدلیل حافظه غضروفی وجود داشته که این امرطبیعی میباشد.

جراحی بینی

عوارض جراحی بینی

عوارض استثنایی :

  • حوادث ناگوار بر اثر اتفاقات غیر قابل پیش‌ بینی ناشی از بیهوشی که در رابطه با حساسیت به مواد تزریق شده میباشد.
  • شکستگی استخوان کف جمجمه

عوارض نادر :

  1. خونریزی بینی پس از برداشتن مش های دورن آن که با کارگذاری مجدد آنها در سوراخهای بینی به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت درمان می گردد.
  2. سفتی و برجستگی خط بخیه مخاط  در رابطه با واکنش های موضعی و مقطعی غیر طبیعی نسبت به جذب نخ ها و التهابات حاصله از آن که با مرور زمان خود بخود به تحلیل می رود.
  3. چسبندگی مخاط و در نتیجه آن احساس مسدودیت در مجرای تنفسی که با عمل مجدد کوچکی و مراقباتی مخصوص درمان می گردد .
  4. اختلالات مخاطی بینی اعم از احساس خشکی آن و احساس کاهش حس بویائی.

عوارض معمول :

  • جابجایی ثانوی استخوان های شکسته شده بدلیل عدم رعایت‌ کافی زمان جوش خوردن آنها یا ضربه اتفاقی.
  • بازگشت انحراف ناحیه پائین بینی بدلیل حافظه غضروفی.
  • تیره شدن پوست پلک های پایین که با مرور زمان تا حدی از شدت آن کاسته می شود.