جراح پلاستیک و زیبائی

جراحی پلک ها

جراحی پلک ها بالا یا بلفاروپلاستی فوقانی

جراحی پلک ها فوقانی شامل حذف پوست مضاعف پوست پلکهای بالا و در امتداد آن ( در صورت لزوم ) ، پوست مضاعف ناحیه بالای گوشه خارجی چشمها که جمعا باعث سنگینی پلکها و خستگی نگاه شده و در بعضی مواقع اجازه باز شدن کامل چشمها را نمیدهد میباشد.

در صورت نیاز ، توده های چربی مضاعف واقع در لایه های زیرین پوست نیز کاهش میابند.

جراحی پلک ها

محل بخیه‌ های جراحی پلکهای بالا :

خطی افقی و منحنی در شیار طبیعی واقع در چروک پلکهای بالا که در صورت لزوم تا ناحیه بالائی گوشه خارجی چشم امتداد پیدا کرده و جای یکی از چروک های حاضر در آن را میگیرد.

تحول پلکهای بالا پس ازعمل  :

همانند تمامی نسوج بدن ، پلکهای بالا نیز پس از عمل جراحی تحولات طبیعی خود را ادامه میدهند. این تحولات شامل افت ثانوی بدلیل انعطاف طبیعی پوست باقیمانده آنها میباشند. لذا ، این افت ثانوی بمراتب خفیف تر از قبل بوده چرا که قابلیت پوست سازی پلکها به نسبت پوست مضاعف حذف شده در حین عمل کاهش میابد .

جراحی پلکهای پائین یا بلفاروپلاستی تحتانی

جراحی پلک ها تحتانی عمدتا شامل کاهش توده های چربی واقع در زیر پوست که یکی از دلایل خسته جلوه دادن نگاه است در پلکهای پائین میباشد.

در صورت لزوم ، حذف پوست مضاعف پلکهای پائین نیز به آن اضافه میگردد.

محل بخیه‌ های جراحی پلکهای پائین :

در صورت نیاز به حذف پوست مضاعف ، بخیه خطی افقی در زیر مژه های پائین می باشد. در صورت عدم نیاز به حذف پوست ، توده های چربی از راه مخاط پلکهای پائین برداشته شده و در نتیجه بخیه ای روی پوست وجود نخواهد داشت .

تحول پلکهای پائین پس ازعمل  :

همانند تمامی نسوج بدن ، پلکهای پائین نیز پس از عمل جراحی تحولات طبیعی خود را ادامه میدهند. این تحولات شامل انعطاف طبیعی پوست باقیمانده آنها و بروز مجدد ( هر آنچه بسیار خفیف و غالبا نامحسوس ) توده های چربی میباشند.

جراحی پلک ها

درد ناشی از جراحی پلکها :

آستانه درد و قابلیت تحمل آن در اشخاص بسیار متفاوت میباشد ولی بطور کل میزان درد ناشی از این عمل جراحی کم به حساب میاید و بجز احساس سنگینی ناشی از تورم موضعی به مدت چند روز مشکل خاصی مطرح نمیسازد.

ارزیابی عمل جراحی پلکها :

بدلیل بروز ترشحات موضعی و تورم  پس از عمل ، سفتی نسبی نسوج و در نتیجه اختلال موقت در تحرک پلکها ، نتیجه جراحی فقط پس از سه تا شش ماه قابل ارزیابی میباشد. درصورت لزوم و توجیه ، بخصوص با در نظر گرفتن عواقب یک جراحی مجدد نسبت به بهره های آن ، انجام عملی ثانوی میتواند عیبهای کوچک باقیمانده را تصحیح نماید.

عواقب احتمالی ناشی از جراحی پلکها :

عواقب استثنایی :

  • حوادث ناگوار بر اثر اتفاقات غیر قابل پیش‌ بینی ناشی از بیحسی موضعی یا بیهوشی که در هر دو صورت در رابطه با حساسیت به مواد تزریق شده میباشند.
  • بروز نابینائی ، ناشی از اتفاقات حین عمل و بخصوص پخش ناخواسته تزریقات لازم در برخی از شریان چشم.

عواقب نادر :

  1. عدم توانائی بستن کامل پلک ها که غالبا موقت بوده ، با بازگشتن انعطاف پلکها رفع شده و پیامدی ندارد. در صورت پایدار شدن چنین پیامدی و در برخی موارد نیاز به عمل مجددی جهت ترمیم وجود دارد.
  2. خونریزی حاد و فعال بعد ازعمل که گاهی وادار به عملی مجدد و فوری جهت انعقاد میسازد.
  3. باز شدن خط بخیه بدلیل تنش زیاد ناشی از تورم و خوناب که براحتی مجددا دوخته میشود.

عواقب معمول :

  • تورم و کبودی ناحیه دور چشم ها و نیز گونه ها که در طی چند روز از بین میروند.
  • بروز کمی سفتی ، برجستگی موقت یا خودخوردگی پوستی خط بخیه که همه در رابطه با قوت کمی بیشتر از حد معمول واکنشهای موضعی طبیعی در روند بلوغ بخیه بوده و خود بخود از بین میروند.
  • ریزش اشک چشم به بیرون بمدت چند روزی که تورم موضعی ادامه دارد.
  • تیره شدن رنگ پوست پلک ها پائین که با مرور زمان بطور قابل توجهی کاهش میابد.