جراح پلاستیک و زیبائی

لایپوساکشن

مکش چربی زیر پوست ( لایپوساکشن )

لایپوساکشن ، با هدف کاهش میزانی از چربی زیر جلدی بدون حذف پوست ، به وسیله دستگاه مکش و جهت به دست آوردن فرم مساعد در ناحیه مورد نظر انجام می پذیرد.

این مکش در نقاط مختلف بدن ( شکم و پهلوها ، نواحی بیرونی و درونی ران ها ، ناحیه درون زانوها ، ناحیه زیر باسن ، ناحیه زیر چانه و غیره ) قابل انجام بوده و با محدودیتهائی در رابطه با میزان انعطاف و کیفیت پوست آن موضع مواجه میباشد.

لایپوساکشن

محل بخیه ‌های لایپوساکشن :

تعداد و محل بخیه ها بستگی به ناحیه مکش ، مساحت و حجم آن دارد. بخیه ها صرفا جهت وارد کردن لوله های مکش به لایه زیر جلدی میباشند و در نتیجه طول آنها از حداکثر ۱ سانتی متر تجاوز نمی کند. بطور متوسط ، برای هر ناحیه ، ۲ تا ۳ بخیه مختلف لازم است تا شرایط یکپارچگی مکش میسر گردیده و میزان نسبی پستی و بلندی های پوستی ممکن در طی چنین عملی تا حد ممکن کاهش داده شود.

درد ناشی از لایپوساکشن :

آستانه درد و قابلیت تحمل آن در اشخاص بسیار متفاوت میباشد ولی بطور کل میزان درد ناشی از این عمل نسبتا بالا به حساب می آید که با تجویز داروهای ضد درد در روزهای پس از عمل بطور قابل توجهی کاهش می یابد. ‌

ارزیابی عمل لایپوساکشن :

بدلیل بروز ترشحات و تورم  پس از عمل ، نتیجه جراحی فقط پس از شش تا نه ماه قابل ارزیابی میباشد. درصورت لزوم و توجیه ، بخصوص با در نظر گرفتن عواقب یک جراحی مجدد نسبت به بهره های آن ، انجام عملی ثانوی میتواند عیبهای کوچک باقیمانده را تصحیح نماید.

تحولات پس از عمل لایپوساکشن :

همانند تمامی نسوج بدن ، ناحیه مکش شده نیز پس از عمل جراحی تحولات طبیعی خود را ادامه میدهد. این تحولات شامل انعطاف پوست باقیمانده آن ، تغییر حجم زیر جلدی در صورت نوسانات وزنی و یا بر اثر عملکرد هورمونهای جنسی میباشند. البته قابلیت افزایش ثانوی چربی زیر جلدی در صورت افزایش وزن پس از عمل بمراتب کمتر از افزایش ثانوی چربی در همان ناحیه در صورت عمل نکردن میباشد.

لایپوساکشن

عواقب احتمالی ناشی از جراحی لایپوساکشن :

عواقب استثنایی :

حوادث ناگوار بر اثر اتفاقات غیر قابل پیش‌ بینی ناشی از بیهوشی که در رابطه با حساسیت به مواد تزریق شده میباشد.

مشکلات تنفسی کم و بیش حاد و مرگ و میر ناشی از آن بدلیل لخته بندی خون در وریدهای پائین بدن و انتقال آن به قلب و ریه ها. این عواقب صرفا در لایپوساکشن های وسیع نواحی شکم و ‌پائین تنه قابل اتفاق بوده و جهت پیشگیری چنین مسائلی ، اقداماتی لازم توسط جراح صورت میگیرد که رعایت آنها الزامی میباشد.

وفور خونریزی در حین عمل که منجر به تزریق خون میگردد.

عفونت که نیاز به تخلیه دمل حاصله همراه با درمان داروئی ‌دارد.

عواقب نادر :

افت گویچه های قرمز خون بدلیل مساحت بزرگ و حجم نسبتا بالای چربی مکیده شده که در برخی مواقع ، بدلیل عدم تحمل بالینی کافی چنین کاهشی (  ضعف ، سر گیجه ، تحوع و غیره ) مجبور به تزریق خون میسازد.

ترشحات خونی / لمفاوی در فضاهای شکافته شده زیر جلدی که در صورت وفور و عدم جذب خودبخود نیاز به تخلیه توسط سوزن پیدا میکنند.

عواقب معمول :

بروز پستی و بلندیهای نسبی در پوست ناحیه مکش شده و یا تشدید آنها در صورت وجود آنها پیش از عمل. این پیامد مربوط به کیفیت پوست ، قابلیت انقباض آن پس از کاهش حجم زیر جلدی و همچنین حجم کل چربی مکیده شده میباشد. استفاده از البسه کشی مخصوص ( پانتی ، گن ) و انجام ماساژهای موضعی پس از عمل میتواند تا حد قابل توجهی به جمع شدن پوست کمک کرده و میزان این پستی و بلندیها را کاهش دهد.

اختلالات حسی ( کم حسی ، بی حسی ، پر حسی )  در نواحی عمل شده که بتدریج از بین می روند.