جراح پلاستیک و زیبائی

لیفتینگ صورت و گردن

لیفتینگ صورت و گردن

بالا کشیدن پوست صورت و گردن ( لیفتینگ صورت و گردن )

جراحی لیفتینگ صورت و گردن ، با هدف بالا کشیدن پوست صورت و گردن بطرف نواحی گوشها و پشت سر انجام می پذیرد. در طی این جراحی ، نسوج جلدی از نسوج زیر جلدی جداسازی شده و در نهایت با حذف پوست مضاعف ، لیفتینگ صورت و گردن صورت میگیرد.

نحوه جداسازی لایه های پوستی و زیر جلدی و همچنین میزان پوست حذف شده به شرایط موضعی و نتیجه مورد نظر بستگی دارند.

لیفتینگ صورت و گردن

محل بخیه‌ های لیفتینگ صورت و گردن :

در این جراحی یک خط عمودی همراه با شکستگی های ناشی از مرز غضروفی جلوی گوش که از ناحیه بالای آن تا زیر لاله گوش امتداد دارد آغاز شده و سپس این خط با خطی منحنی و عمودی واقع در شیار پشت گوش که تا ناحیه میانی آن ادامه دارد امتداد می یابد و نهایتا به خطی افقی که از ناحیه میانی شیار پشت گوشها تا درون موهای پشت سر امتداد دارد می پیوندد.

خطوط بخیه واقع در شیار پشت گوشها و درون موها از همان اول از دید مخفی هستند و خط بخیه واقع در جلوی غضروف گوش در اوایل قابل رویت بوده و با مرور زمان کم کم تقریبا ناپدید میگردد.

میزان درد جراحی لیفتینگ صورت و گردن :

آستانه درد و قابلیت تحمل آن در اشخاص بسیار متفاوت میباشد ولی بطور کل میزان درد ناشی از این عمل جراحی متوسط به حساب می آید که عمدتا در ناحیه پشت سر واقع می باشد. در ناحیه صورت و گردن ، خوناب زیرجلدی ، ترشحات موضعی و تورم حاصله از آنها بیشتر احساس پری و سنگینی داده و تنش ناشی از حذف  پوست مضاعف ، احساس کشش موقت ایجاد می کند.

ارزیابی عمل لیفتینگ صورت و گردن :

بدلیل بروز ترشحات موضعی همراه با تورم و سفتی نسبی نسوج  پس از عمل ، نتیجه جراحی فقط  پس از شش تا نه ماه قابل ارزیابی میباشد. درصورت لزوم و توجیه ، بخصوص با در نظر گرفتن عواقب یک جراحی مجدد نسبت به بهره های آن ، انجام عملی ثانوی میتواند عیبهای کوچک باقیمانده را تصحیح نماید.

تحول پوست صورت و گردن پس ازعمل  :

همانند تمامی نسوج بدن ، پوست صورت و گردن نیز پس از عمل جراحی لیفتینگ تحولات طبیعی خود را ادامه میدهد. این تحولات شامل انعطاف طبیعی پوست باقیمانده آنها میباشند. لذا ، این انعطاف ثانوی بمراتب خفیف تر از قبل بوده چرا که قابلیت پوست سازی آن نواحی به تناسب پوست مضاعف حذف شده در حین عمل کاهش یافته است.

عواقب احتمالی ناشی از لیفتینگ صورت و گردن :

عواقب استثنائی :

حوادث ناگوار بر اثر اتفاقات غیر قابل پیش‌ بینی ناشی از بیهوشی که در رابطه با حساسیت به مواد تزریق شده میباشند.

بروز ترشحات زیر جلدی توسط غدد بزاقی واقع در ناحیه جلوی گوشها که گاه نیاز به تخلیه و گاه ، بدلیل عدم خشک شدن خودبخود ، نیاز به عمل جراحی مجدد دارد.

عواقب نادر :

خونریزی حاد و فعال بعد از عمل که گاهی ناچار به عملی مجدد و فوری جهت انعقاد آن میسازد.

عدم خونرسائی کافی به پوست ناحیه جلوی گوش که موجب از بین رفتن مساحتی از آن می شود. احتمال بروز این پیامد ، در صورت وجود فاکتورهای ریسک قلبی / عروقی ( استعمال دخانیات ، وزن بالا ، فشار خون بالا ، قند خون بالا ، چربی خون بالا و برخی بیماریهای دیگر ) افزایش میابد.

باز شدن خط بخیه بدلیل تنش زیاد ناشی از تورم و خوناب که براحتی مجددا دوخته میشود.

اختلال در حس لامسه در نواحی گونه ، چانه و پشت سر که بتدریج رفع می گردد.

عواقب معمول :

تورم و کبودی نواحی صورت و گردن که در طی حدود ۲ تا 4 هفته از بین میرود.

بروز کمی سفتی ، برجستگی موقت یا خودخوردگی پوستی خط بخیه که همه در رابطه با قوت کمی بیشتر از حد معمول واکنشهای موضعی طبیعی در روند بلوغ بخیه بوده و خودبخود از بین میروند.