جراح پلاستیک و زیبائی

ماموپلاستی

ماموپلاستی کاهش سینه‌ ها

منظور از ماموپلاستی کاهش سینه ‌ها ، کاهش حجم و تغییر شکل با حذف غده ، چربی و پوست مضاعف آنها می باشد.

روشهای گوناگونی جهت چنین کاهشی وجود داشته که هر یک مزایا و محدودیت های  خود را در برمیدارد. انتخاب مناسب ترین روش بستگی به سوابقتان و ویژگی های سینه های شما دارد.

محل بخیه ‌های ماموپلاستی کاهش

بطور معمول ، سه بخیه متصل در این جراحی وجود دارند.

یکی دور هاله ها ، دیگری بطور عمودی بین قطب پايینی هاله ها و شیار زیر سینه ها  و آخری در شیار زیر سینه ها واقع میباشند.

درازای بخیه واقع در شیار زیر سینه ها بستگی به حجم اولیه و میزان افت آنها ، لزوم حذف پوست و چربی در نواحی زیر بغل ، و همچنین ویژگی های جلدی مانند ترکیدگی و انعطاف پذیری وجود دارد.

ماموپلاستی

شیردهی بعد از ماموپلاستی کاهش

به دلیل برش های غده ای لازم جهت انجام جراحی ماموپلاستی و قطع اجباری تعدادی یا کل مجراهای تخلیه شیر، قابلیت و کیفیت شیردهی ثانوی تحلیل یافته و ترجیحا این شیردهی، حتی در صورت امکان توصیه نمی گردد ( امکان بروز کیست های شیری بدلیل استخراج  ناکامل شیر تولید شده ).

میزان درد جراحی ماموپلاستی کاهش

آستانه درد و قابلیت تحمل آن در اشخاص بسیار متفاوت می باشد ولی به طور کل میزان درد ناشی از این عمل جراحی متوسط به حساب می آید که به راحتی توسط داروهای ضد درد معمول تسکین می گردد.

نتیجه عمل ماموپلاستی کاهش

به دلیل بروز ترشحات و تورم  پس از عمل ماموپلاستی ، نتیجه جراحی ماموپلاستی بویژه در رابطه با حجم و شکل نهایی سینه ها و همچنین تقارن آن ها فقط پس از شش تا نه ماه قابل ارزیابی می باشد.

درصورت لزوم و توجیه ، به خصوص با در نظر گرفتن عواقب یک جراحی مجدد نسبت به بهره های آن ، انجام عملی ثانوی می تواند عیب های کوچک باقیمانده را تصحیح نماید.

 تحول سینه ها پس ازعمل ماموپلاستی کاهش

همانند تمامی نسوج بدن ، سینه ها نیز پس از عمل جراحی تحولات طبیعی خود را ادامه می دهند. این تحولات شامل افت ثانوی به دلیل انعطاف پوست باقیمانده آنها، تغییر حجم و شکل بخصوص درصورت نوسانات وزنی یا بر اثرعملکرد هورمون های جنسی، و همچنین بروز احتمالی ضایعات خوش خیم یا بد خیم می باشند.

طبیعتا میزان بروز ضایعات در پستان ها پس از جراحی ماموپلاستی کاهش به تناسبت حجم حذف شده کاهش می یابد.

مراقبت های پس از ماموپلاستی کاهش

به دلیل دگرگونی های ساختاری ای که درحین عمل ماموپلاستی در پستان ها به وجود می آیند، تصویر برداری های  قبل از عمل ( ماموگرافی ، سونوگرافی و غیره ) دیگر فاقد اعتبار می شوند.

در ضمن، به مدت حدود یک سال پس از عمل ماموپلاستی ، تحولات در نسوج درون پستانها و ضایعات واکنشی ناشی از جراحی در جریان بوده و باعث عدم ثبات و غیر قابل تفسیر بودن تصاویر جدید می گردند.

لذا ، توصیه میشود که یک سال پس از آخرین عمل جراحی سینه های خود ، یک ماموگرافی به عنوان تصویر پایه ای انجام گردیده و نگهداری شده تا در صورت لزوم ، تحولات آتی تصاویر سینه ها با آن مقایسه شده و با اعتبار و اطمینان بیشتری تعبیر شوند.

عوارض جراحی ماموپلاستی کاهش :

عوارض استثنایی :

  • حوادث ناگوار بر اثر اتفاقات غیر قابل پیش‌ بینی ناشی از بیهوشی که در رابطه با حساسیت به مواد تزریق شده می باشد.
  • وفور خونریزی در حین عمل که منجر به تزریق خون میگردد.

عوارض نادر :

  1. عدم خون رسانی کافی به هاله ها که نیاز به عملی مجدد و فوری جهت تلاش به  نگهداری آن ها از طریق پیوندشان بر جای خود دارد. احتمال بروز این پیامد ، در صورت وجود فاکتورهای ریسک قلبی / عروقی ( استعمال دخانیات، وزن بالا، فشار خون بالا، قند خون بالا، چربی خون بالا و برخی بیماری های دیگَر ) ، افزایش میابد.
  2. خونریزی حاد و فعال بعد ازعمل که منجر به عملی مجدد و فوری جهت انعقاد آن و احتمالا تزریق خون می‌ گردد .
  3. ترشحات خونی لمفاوی در فضاهای شکافته شده زیرغده ای و زیر جلدی که در صورت وفور و عدم جذب خود به خود نیاز به تخلیه پیدا می کند ( توسط سوزن و یا باز کردن قسمتی از بخیه ها ) .
  4. عفونت که نیاز به تخلیه دمل همراه با درمان داروئی ‌دارد.

عواقب معمول :

  • اختلالات حسی ( کم حسی ، بی حسی ، پر حسی )  در نواحی مختلف سینه ها و به خصوص هاله ها که به تدریج تا حدی کاهش میابند.
  • اختلال در روند بخیه ها و بلوغ آنها که عمدتا ناشی از واکنش‌ های غیر معمول پوست به تنش‌ ها و نخ جراحی می ‌باشد. یکی از این اختلالات خود خوردگی پوستی به خصوص در نقاط پر تنش بوده که با مراقبت های لازم اعم از پانسمان های مخصوص به تدریج مرمت میابد.
  • عدم تقارن نسبی سینه ها که در اکثر موارد، به دلیل میزان کم آن نیازی به عمل جراحی مجدد ندارد.