عمل ابدومینوپلاستی

عمل ابدومینوپلاستی

عمل ابدومینوپلاستی هدف از عمل ابدومینوپلاستی ، رفع پوست مضاعف و چربی زیرجلدی ناحیه شکم می باشد . ابدومینوپلاستی را میتوان در دو دسته ابدومینوپلاستی کوچک و بزرگ قرار داد . ابدومینوپلاستی کوچک ، به منظور حذف پوست مضاعف و چربی زیرجلدی ناحیه پائین شکم انجام می گیرد و در صورت نیاز با ترمیم جداره […]

لیفتینگ سینه

لیفتینگ سینه

لیفتینگ سینه ( بالابری سینه‌ ها همراه یا بدون کارگذاری پروتز ) لیفتینگ سینه با هدف باز گرداندن پستان های افتاده بر سر جای اولیه خود و تغییر شکل آنها‌  بدون حذف غده ( یعنی بدون کاهش حجم سینه ها ) انجام می پذیرد. روشهای گوناگونی جهت چنین بالابری وجود داشته که هر یک مزایا […]

ابدومینوپلاستی کوچک

ابدومینوپلاستی کوچک

کاهش کوچک پوست و چربی شکم ( ابدومینوپلاستی کوچک ) ابدومینوپلاستی کوچک ، با هدف حذف پوست مضاعف و چربی زیر جلدی شکم از ناحیه ناف به پائین انجام می شود. این جراحی در صورت لزوم ، با ترمیم لایه عضلانی شکم  ‌بطور ’ نیم ارتفاع ‘ ( از ناف تا استخوان لگَن در پائین […]

ماموپلاستی

ماموپلاستی

ماموپلاستی کاهش سینه‌ ها منظور از ماموپلاستی کاهش سینه ‌ها ، کاهش حجم و تغییر شکل با حذف غده ، چربی و پوست مضاعف آنها می باشد. روشهای گوناگونی جهت چنین کاهشی وجود داشته که هر یک مزایا و محدودیت های  خود را در برمیدارد. انتخاب مناسب ترین روش بستگی به سوابقتان و ویژگی های […]

پروتز سینه

پروتز سینه

پروتز سینه پروتز سینه : ( ماموپلاستی افزایش سینه ها توسط پروتز ) ، منظور از ماموپلاستی افزایش سینه ها اضافه کردن حجم و تغییر شکل پستانها با کارگذاری پروتز در درون محفلی تعبیه شده درآن ناحیه می باشد. گزینه های مختلفی جهت چنین افزایشی وجود داشته که هر یک مزایا و محدودیتهای خود را […]

ابدومینوپلاستی بزرگ

ابدومینوپلاستی بزرگ

ابدومینوپلاستی بزرگ یا کاهش چشمگیر پوست و چربی شکم منظور از ابدومینوپلاستی بزرگ ، حذف پوست مضاعف و چربی زیر جلدی شکم از ناف به پائین و در صورت لزوم ، ترمیم جداره عضلانی آن بطور تمام ارتفاع ( از جناغ تا استخوان لگن در پائین شکم ) و همچنین مکش چربی زیر جلدی ( […]