عمل ابدومینوپلاستی

عمل ابدومینوپلاستی

عمل ابدومینوپلاستی هدف از عمل ابدومینوپلاستی ، رفع پوست مضاعف و چربی زیرجلدی ناحیه شکم می باشد . ابدومینوپلاستی را میتوان در دو دسته ابدومینوپلاستی کوچک و بزرگ قرار داد . ابدومینوپلاستی کوچک ، به منظور حذف پوست مضاعف و چربی زیرجلدی ناحیه پائین شکم انجام می گیرد و در صورت نیاز با ترمیم جداره […]

ابدومینوپلاستی کوچک

ابدومینوپلاستی کوچک

کاهش کوچک پوست و چربی شکم ( ابدومینوپلاستی کوچک ) ابدومینوپلاستی کوچک ، با هدف حذف پوست مضاعف و چربی زیر جلدی شکم از ناحیه ناف به پائین انجام می شود. این جراحی در صورت لزوم ، با ترمیم لایه عضلانی شکم  ‌بطور ’ نیم ارتفاع ‘ ( از ناف تا استخوان لگَن در پائین […]

ابدومینوپلاستی بزرگ

ابدومینوپلاستی بزرگ

ابدومینوپلاستی بزرگ یا کاهش چشمگیر پوست و چربی شکم منظور از ابدومینوپلاستی بزرگ ، حذف پوست مضاعف و چربی زیر جلدی شکم از ناف به پائین و در صورت لزوم ، ترمیم جداره عضلانی آن بطور تمام ارتفاع ( از جناغ تا استخوان لگن در پائین شکم ) و همچنین مکش چربی زیر جلدی ( […]