پروتز سینه

پروتز سینه

پروتز سینه پروتز سینه : ( ماموپلاستی افزایش سینه ها توسط پروتز ) ، منظور از ماموپلاستی افزایش سینه ها اضافه کردن حجم و تغییر شکل پستانها با کارگذاری پروتز در درون محفلی تعبیه شده درآن ناحیه می باشد. گزینه های مختلفی جهت چنین افزایشی وجود داشته که هر یک مزایا و محدودیتهای خود را […]