جراحی بینی

جراحی بینی

جراحی بینی یا رینوپلاستی جراحی بینی جهت تصحیح  تعدادی از خصوصیات  طبیعی استخوانی ، غضروفی و پوستی بینی جهت بدست آوردن شکل مطلوب انجام می شود. این  تعویض بر حسب ویژگی های اولیه بینی و پروژه جراحی تنظیم شده و میتواند شکستگی استخوانها یا تراش آنها ، حذف یا پیوند غضروفی و همچنین حذف قسمتی […]